Wat het H2Platform doet

Om een omslag van diesel en benzine naar emissievrij rijden op waterstof voor elkaar te krijgen werkt het H2-Platform mee aan onder andere de volgende maatregelen:

  • Uitvoering geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord over de ambitie voor 50 tankstations in 2025, middels een Convenant tussen bedrijfsleven en overheid. Dit Convenant behelst subsidie voor de onrendabele top van tankstations; het stimuleert innovatie voor de ontwikkeling van zware voertuigen en het geeft duidelijkheid en vertrouwen naar tankstation-houders over een markt met voldoende voertuigen.
  • Informatievoorziening: in samenwerking met het Ministerie IenW, BETA, BOVAG en individuele ondernemers heeft het H2Platform versnellingsacties uitgewerkt en gepubliceerd op de eigen en verschillende andere websites. Deze zijn enerzijds gericht op de gemeentelijke autoriteiten om hen comfortabel te maken met waterstof, daarnaast aanbevelingen gericht op de ondernemer – gebaseerd op de “lessons learned” van de pioniers – om hen te helpen in het woud van vergunningen, regels en commerciële uitdagingen.
  • Het genereren van klantvraag naar waterstof voertuigen (FCEV’s), door wederzijds vertrouwen op te bouwen tussen de belangrijkste groepen van spelers – de tankstations, de autofabrikanten, de fleetowners, de leasemaatschappijen en het Ministerie IenW. Het H2Platform speelt een actieve matchmaking rol en kijkt daarbij nadrukkelijk naar ‘launching customers’ in bijvoorbeeld de taxisector, het contractvervoer (doelgroepenvervoer) en bij bedrijven die zich profileren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Contact: Robert Dencher