Veilig gebruik van waterstof

Het gebruik van waterstof in de energietransitie brengt waterstof dichter bij de samenleving en buiten de ‘hekken’ van de zware industrie. Studies wijzen erop dat waterstof in ons land in de toekomst ongeveer 20 procent van de energiemix kan gaan uitmaken. Veiligheid is hiervoor een randvoorwaarde, of beter: de eerste vereiste.

Vragen over veilig gebruik van waterstof

We zijn allemaal gewend aan elektriciteit en aardgas. Vormen van energie die we al heel lang veilig gebruiken en die daardoor breed zijn geaccepteerd. De komst van waterstof als alledaagse brandstof en logische opvolger van bijvoorbeeld kolen, olie en aardgas, betekent wennen aan iets nieuws en onbekends. Dat roept vragen op over veiligheid. Bij omwonenden, maar ook bij gemeentebestuurders, ambtenaren, woningcorporaties, hulpdiensten en tankstationexploitanten. Zoals: welke risico’s brengt waterstof met zich mee? Hoe kunnen we incidenten voorkomen? En wat moeten we doen als er onverhoopt toch iets gebeurt?

Bij al deze vragen is het belangrijk om te beseffen dat elke brandstof of energiedrager zijn eigen karakteristieken heeft. Bij onjuist gebruik brengen ze allemaal risico’s met zich mee. De menselijke factor is altijd cruciaal: de veiligheid moet worden geborgd door de mensen die ermee werken – ongeacht de vorm van energie. Voor het veilige gebruik van waterstof is het van belang dat de gebruiker weet hoe ermee om te gaan.

Ervaringen uit de industrie

Voor kennis over veiligheidsaspecten kunnen we putten uit de industrie, waar waterstof al tientallen jaren dagelijks wordt gebruikt. Grootschalige productie, transport, opslag en gebruik onder hoge druk of zelfs vloeibaar gemaakt bij extreem lage temperaturen (-253 °C) zijn daar gangbare praktijken. Het veilig gebruik van waterstof heeft zich daar bewezen. Deze kennis over industriële toepassingen is echter niet automatisch voor elke nieuwe toepassing de juiste. Dat moet worden uitgezocht.

Voorwaarden voor de veilige introductie van waterstof in de samenleving

Nu het gebruik van waterstof in het publieke domein – de samenleving – toeneemt, zijn opleidingen en trainingen nodig voor onderwerpen als veilig onderhoud, risicobeheersing en incidentbestrijding. Ook wet- en regelgeving en beleid zijn belangrijke aspecten in het geheel. Net als het delen van betrouwbare informatie, uniforme vergunningverlening, heldere communicatie, certificering en normen. En last but not least: een open geest.

Het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP)

Het werk van het H2Platform rond veiligheid wordt gedaan in het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP). We hebben dit programma als H2Platform samen met TKI Gas, industriële partijen, de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat geïnitieerd om ervoor te zorgen dat er duidelijke regels, voorschriften en handleidingen komen voor het klein- en grootschalig toepassen van waterstof in de samenleving.

Klik hier voor informatie over het werk van het WVIP-programma.

Gerelateerde berichten
Specialist bij H2Platform

Ik werk bij NEN als ‘standardization consultant energy’ en coördinator voor waterstof gerelateerde onderwerpen. Binnen het H2 Platform ben ik coördinator van het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP). Een goede basis daarvoor zijn mijn Europese werkzaamheden als secretaris van CEN/CENELEC/JTC 6 “Hydrogen in the energysystem”…

LEES VERDER

Wiki Veiligheid